onsdag 10. oktober 2007

Det er ikke galt alt som er ugildt

De herrer Eckhoff & Smith kan forsikre meg om at "både ekteskap og nært vennskap kan f.eks. skape inhabilitet - men det er ikke derfor galt å være gift eller ha venner på en slik måte at inhabilitet kan oppstå."

Dersom de herrer Eckhoff & Smith fortsetter å gjøre rede for forvaltningsloven på denne måten, blir jeg kanskje nødt til å ta en titt på lovsamlingen selv. Jeg er redd den tid er forbi da jeg rodde i land toppkarakterer på generelle betraktninger og utenomsnakk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar