torsdag 18. februar 2010

Avledning

Det franske ordet for "underholdning", divertissement, kan føres tilbake til verbet divertir, "å avlede" - det vil si "å avlede oppmerksomheten". Vi kan ane den latinske roten vertere, "å snu", "å vende", "å endre", både i substantivet og i verbet. På norsk kjenner vi igjen meningsinnholdet i et av synonymene til underholdning, atspredelse.

Vertere er også roten til det latinske ordet for "(rygg)virvel", vertebra. Jeg hadde en fransklærer som demonstrerte etymologien til verbet divertir ved å legge en hånd på hvert kinn og snu hodet brått i en annen vinkel. Slik fikk hun frem både elementet "å vende, avlede", og slektskapet med "vertebra": hun vred halsvirvlene i en annen retning, slik at hun måtte feste blikket på noe annet. Det å avlede oppmerksomheten fikk et fysisk aspekt - det er noe du gjør, du gjør det selv, og du bruker kroppen for å gjøre det.

Min erfaring er at dersom jeg avleder oppmerksomheten min ofte nok, i tilstrekkelig lange perioder, får jeg etterhvert behov for å avlede oppmerksomheten min fra det at jeg avleder oppmerksomheten min. Det er en utmattende øvelse.

Kan du kjenne fotsålene dine mens du leser dette? Merker du åndedrettet ditt? Holder du pusten, puster du raskt, er du avslappet i magemusklene? Avleder du oppmerksomheten din fra noe viktig idet du leser disse ordene?

tirsdag 9. februar 2010

Jeg er ikke borte,


jeg er bare ute og går meg en tur.