torsdag 27. august 2009

Du kan like gjerne gå hjem fra lesesalen

når du har skrevet "effiktivitet", "instutusjonalisering" eller "apllication" mer enn tre ganger i løpet av en halvtime.

tirsdag 25. august 2009

Sosiologi av lov/lawsociology

Jeg har 290 studiepoeng, eller oppunder 100 vekttall. Har lært noe. Men jeg lurer fortsatt på når jeg skal bli vant til å lese tekst på engelsk eller fransk, og notere på norsk samtidig.

Ja, det lurer jeg på.

[Redigert: Uavhengig av antall år med høyere studier, faller jeg tilbake på min avdøde historielærers PØSK-skjema nå som jeg leser et oversiktsverk over rettssosiologiens historie. Jeg føler trang til å sortere alle opplysninger i et system med fire kolonner - én for politiske tema, én for økonomiske, én for sosiale og én for kulturelle forhold. - PØSK, PØSK, PØSK, sier det i hodet. Jeg ønsker denne gamle traveren velkommen i mangel på annen studieteknikk. Velkommen!]

mandag 17. august 2009


Stensilkunst på Sofienberg lyste opp en tur i regnvær.

torsdag 6. august 2009

Hedenskapets nød

Da har jeg forsikret meg om at jeg ikke er registrert som medlem i statskirken. I tillegg har jeg meldt meg inn i Human-Etisk forbund. De som måtte bekymre seg for min udødelige sjels frelse, får stemme i sammen med Nilssen og Andersen: