søndag 11. februar 2007

Franske fetisjer

Adverbet nå - "maintenant"
Det er satt sammen av ordet for hånd - main, og verbet å holde i presens partisipp, altså holdende - tenant. Hånd-holdende, main-tenant. Det jeg holder i hånda i dette øyeblikk. Nå.

Da skjønner man bedre noen ord man kjenner igjen fra engelsk, som maintain og maintenance. De kommer fra fransk maintenir og maintenance. Å hånd-holde, og hånd-holdenhet.

Substantivet "sjåfør" - chauffeur.
Opprinnelig fortalte jeg visst des salades - skrøner - her. Erlend, som er den virkelig franskkyndige, retter opp vranglæren min i en kommentar:
"«Chauffeur» er strengt tatt den som skal holde varmen i gang i f.eks. en smelteovn eller et lokomotiv - og derav betydningen «sjåfør». [Verbet chauffer betyr å varme opp, Strekkers anm.]
I følge Robert [anerkjent fransk ordbok, Strekkers anm.] har «chauffeur» en annen og foreldet betydning, nemlig «brigand qui brûlait les pieds de ses victimes pour les faire parler» [- Altså en røver som brente ofrenes føtter for å få dem til å snakke, Strekkers anm.]"

Utrykket "ménage à trois"
Un ménage betyr en husholdning eller et ektepar. Så en ménage à trois er egentlig et ektepar for tre. Kanskje ikke å anbefale, jeg har inntrykk av at tosomhet kan være utfordrende nok.

Substantivet "frisør"
Verbet friser betyr å krølle. Un friseur betyr en krølltang. Det vi kaller å frisere, kaller fransktalende coiffer. Så deres frisør heter coiffeur.

Og selv om "fétiche" på fransk
kan ha samme betydning som den vanligste betydningen av fetisj på norsk, brukes ordet fétiche helst om maskoter, lykkebringende objekter. Å ha en fétiche som nøkkelring er for eksempel ikke uvanlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar